Задача 3 – 2 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 3 за 2 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТ ЧХ2018)