Партньори на проекта „SoftUni Math“ са авторитетни организации от сферата на математическото и технологичното образование:

Фондация „Софтуерен Университет“

Фондация „Софтуерен университет“ е нестопанска организация, която подкрепя образованието в сферата на програмирането, софтуерните технологии, техническите и математическите науки чрез свободно учебно съдържание, безплатни обучения за ученици и учители и други образователни инициативи.

СофтУни

СофтУни е най-голямата и най-значимата ИТ образователна организация в България. СофтУни предоставя качествено, съвременно, достъпно, практическо образование, професия и работа за хиляди млади хора в сферата на програмирането, технологиите, дизайна, дигиталния маркетинг и дигиталните умения.

SoftUni Kids – програмиране за деца

SoftUni Kids предоставя цялостна програма по програмиране за деца между 5 и 13-годишна възраст, следвайки модела учене чрез правене и игра и постоянна работа в екип.

Гимназия за дигитални умения „СофтУни Светлина“

Частна професионална гимназия за дигитални умения „СофтУни Светлина“ предоставя качествено, съвременно, средно професионално образование по програмиране, графичен дизайн и дигитално предприемачество, изгражда дигитални личностни умения и подготвя следващото поколение дигитални и технологични лидери.

Школата на Наков

Школата на Наков е образователна инициатива за ученици, която подготвя шампиони в сферата на програмирането, софтуерните технологии и дигиталните умения. В школата се тренират състезатели чрез проектно-базирано обучение (учене чрез правене) под ръководството на опитни ментори от технологичната индустрия.