Задача 2 – 3-4 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 2 за 3-4 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТ ЧХ2018)