Олимпиада по Математика – общински кръг (София) – 2018 г. – 5 клас – условия на задачите

Условия на задачите

NOM-obsh-kr-2018-5-klas

Източници

  • Задачите от олимпиадата са изтеглени от сайта: https://klasirane.com
  • Авторските права са на организаторите на олимпиадата по математика.

Решения на задачите (видео)