Олимпиада по Математика – областен кръг – 2019 г. – 5 клас – условия на задачите

Условия на задачите

5-klas-OM-Obl-kr.-2019

Източници

  • Задачите от олимпиадата са изтеглени от сайта: https://klasirane.com
  • Авторските права са на организаторите на олимпиадата по математика.

Решения на задачите (видео)