Олимпиада по математика – общински кръг (София) – 2018 г. – 6 клас – условия на задачите

Условия на задачите

NOM-Obsh-kr-2019-6-klas

Източници

  • Задачите от олимпиадата са изтеглени от сайта: https://klasirane.com
  • Авторските права са на организаторите на олимпиадата.

Решения на задачите (видео)