Национално външно оценяване – 2018 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите

NVO-2018-7-klas

Източници

  • Задачите от Национално външно оценяване са изтеглени от сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg
  • Авторските права са на организаторите на Национално външно оценяване.

Решения на задачите (видео)