Национално външно оценяване – 2019 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите

NVO-2019-7-klas-1

Източници

  • Задачите от националното външно оценяване са изтеглени от сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg
  • Авторските права са на организаторите на Националното външно оценяване.

Решения на задачите (видео)