Решения на задачите от математически турнир „Иван Салабашев“ – 2019 г.

На 7.12.2019 г. се проведе националният математически турнир „Иван Салабашев“. С радост ви предоставяме видео решения с подробни обяснения на всички задачи от 1 до 8 клас:

1 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 1 клас с видео решения с подробни обяснения

2 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 2 клас с видео решения с подробни обяснения

3 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 3 клас с видео решения с подробни обяснения

4 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 4 клас с видео решения с подробни обяснения

5 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 5 клас с видео решения с подробни обяснения

6 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 6 клас с видео решения с подробни обяснения

7 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 7 клас с видео решения с подробни обяснения

8-9 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 8-9 клас с видео решения с подробни обяснения

10-12 клас

Математически турнир „Иван Салабашев“, 2019 г. – условия на задачите за 10-12 клас с кратки авторски решения