Математически турнир „Черноризец Храбър“ – 2018 г. – 3-4 клас – условия на задачите

Условия на задачите

MT-ChH-3-4-klas-2018

Източници

  • Задачите от турнира са изтеглени от сайта: https://klasirane.com
  • Авторските права са на организаторите на математическия турнир.

Решения на задачите (видео)