Национална Олимпиада по математика – Национален кръг – 2019 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите

NOM-NK-2019-7-klas

Източници

  • Задачите от олимпиадата са изтеглени от сайта: https://klasirane.com
  • Авторските права са на организаторите на олимпиадата.

Решения на задачите (видео)