Национално външно оценяване – 2017 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите

NVO-2017-7-klas

Източници

  • Задачите са изтеглени от сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg
  • Авторските права са на организаторите на Национално външно оценяване. .

Решения на задачите (видео)