Олимпиада по Математика – областен кръг – 2019 г. – 5 клас – условия на задачите

Условия на задачите Източници Задачите от олимпиадата са изтеглени от сайта: https://klasirane.com Авторските права са на организаторите на олимпиадата по…

Прочети още →

Задача 3 – 5 клас – НОМ2018 – общински кръг – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 3 за 5 клас от общински кръг (София) на Националната Олимпиада по…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →

Задача 2 – 5 клас – НОМ2018 – общински кръг – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 2 a) за 5 клас от общински кръг (София) на Националната Олимпиада…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →

Задача 1 – 5 клас – НОМ2018 – общински кръг – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 1 за 5 клас от общински кръг (София) на Националната Олимпиада по…

Прочети още →

Олимпиада по Математика – общински кръг (София) – 2018 г. – 5 клас – условия на задачите

Условия на задачите Източници Задачите от олимпиадата са изтеглени от сайта: https://klasirane.com Авторските права са на организаторите на олимпиадата по…

Прочети още →

Задача 20 – 5-6 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 20 за 5-6 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТЧХ…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →

Задача 19 – 5-6 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 19 за 5-6 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТЧХ…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →

Задача 18 – 5-6 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 18 за 5-6 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТЧХ…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →

Задача 17 – 5-6 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 17 за 5-6 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТЧХ…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →

Задача 16 – 5-6 клас – МТЧХ2018 – видео решение

Видео решение с обяснения и коментари на задача 16 за 5-6 клас от Математически турнир „Черноризец Храбър“ 2018 г. (МТЧХ…...

Това съдържание изисква ниво на достъп "Регистриран потребител".

Регистрация

Прочети още →