Национално външно оценяване – 2017 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите Източници Задачите са изтеглени от сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg Авторските права са на…

Прочети още →

Национално външно оценяване – 2019 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите Източници Задачите от националното външно оценяване са изтеглени от сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg…

Прочети още →

Национално външно оценяване – 2018 г. – 7 клас – условия на задачите

Условия на задачите Източници Задачите от Национално външно оценяване са изтеглени от сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg…

Прочети още →